Reparation och byte av vindruta

Du vet väl att bilens vindruteförsäkring ersätter byte av vindrutan. Även reparation av stenskott ingår i försäkringan.

Vindrutan är en viktig del av din bil. En sprucken vindruta utgör en stor säkerhetsrisk. Det är av högsta vikt att inga sprickor eller stenskott försämrar sikten i bilen.

Dagens bilars vindrutor har högtekniska funktioner integrerade i vindrutan. Det är fråga om olika kameror och avståndsmätare, vilka bör programmeras om efter utförst byta av vindruta. Vi har nödvändig utrusting, program och utbildning för detta.

 

Reparation av stenskott

De flesta mindre stenskott kan repareras utan vindrutebyte. Kontakta oss så fort du får ett stenskott, annars kan sprickan sprida sig och ett byte av hela rutan bli aktuellt. Skydda gärna stenskottet med en liten bit genomskinligt tejp så undviks att smuts kommer in i sprickan. Reparation av stenskott tar vanligtvis under en timme.

Stenskott